Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Steigerbuisgroothandel is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie.

Steigerbuisgroothandel staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Steigerbuisgroothandel aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Steigerbuisgroothandel sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2016 Steigerbuisgroothandel | Alle rechten voorbehouden

Wacht a.u.b...